Blogin aloittaminen ilman kokemusta on kuin Frankensteinein hirviön eloonherättäminen ilman sähköä. Melkein. Nyt on kuitenkin yritetty ensiksi mainittua. Toivon syvästi, että oppimisprosessini kulku on suotuisampaa kuin projekti F:ssä.

Luin tänään aamulla sairaalahygienian tenttiin ja koin ahaa-elämyksen. Useampi opettajamme on jo varoittanut, että kun luemme mikrobiologiaa ja sairaalahygieniaa niin jossain vaiheessa alkaa melkein väistämättä omien oireiden diagnosointi. Sivulla 287 kuvattiin tietyn retroviruksen ensimäistä vaihetta ja se kolahti. Yksi serokonversion oire, epämääräinen flunssankaltainen tunne, tuntui sopivan kuin nyrkki silmään ja niin itsediagnoosi pääsi yllätten hiipimään takaraivoon. HIV. Aamukahviin mennessä jo nauratti.

P.S. Ilmeisesti tämä ei näy kuvauksena, joten tässä blogin taustan valoitusta. Tämä on oppimispäiväkirja 1.vuoden sh-opiskelijan keväästä. Tavoitteena on, että opin suunnittelemaan, toteuttamaan, arvioimaan ja dokumentoimaan potilaslähtöistä hoitoa osana moniammatillista tiimiä. Opiskelen Noviassa ruotsiksi, joten käytän sitä kieltä, joka päivityshetkellä tuntuu sopivan parhaiten.

Malmin sairaalan kylttien hengessä: samma på svenska!

(Tai vaihtoehtoisesti tavoite copy pastettuna suoraan Novian opetussuunnitelmasta)

Studerande kan planera, utföra, utvärdera och dokumentera patientcentrerad vård i den inremedicinska, kirurgiska och perioperativa vården i förebyggande, kurativt, rehabiliterande och palliativt syfte i mångprofessionella team.
Studerande behärskar de centrala vårdmetoderna i vårdarbetet utgående från vårdvetenskaplig och evidensbaserad kunskap samt kan utföra olika kliniska undersökningar, funktionsmätningar och behandlingar.
Studerande inser sambandet mellan vårdvetenskap och vårdarbetet.
Studerande tillämpar vårdprinciper i olika inremedicinska, kirugiska och perioperativa vårdkontext och demonstrerar patientens vårdprocess.
Studerande har ett reflektivt och etiskt förhållningssätt när hon/han handleder patienten att ta ansvar för sin hälsa och funktionsförmåga.)

Haasteita siis riittää!