Mikrobiologitenten är förbi men någonting har fastnat. Det stor "Living" på kökets handtvålflaska och det käns lite äckligt men också roligt just nu. Jag köpte igår lax och funderade så mycket över hygien och ytor att broccolin hann samtidigt koka över... Och när jag lagade omelett (ägg-> hur stor är risken för salmonella?) imorse tappade jag ledtrådet och undrade varför det smakade så konstigt. Jag kastade  -välgenomstekta- omeletten bort och först då slog det mig. Salten! Aptiten var redan bort så jag upprepade proceduren inte och nöjde mig men en kopp kaffe.

822.jpg

(En bild från i somras som avslöjar hurdana fiskar jag kan hantera bäst... men jag vet nog att det är en gädda, ingen lax).

Men idag när nån radioreklam ville sälja nåt läkemedel och småtrollet frågade varför man ska inte ge det för  barn under 2 år visste jag svaret (deras immunförsvarsystemet är inte mogen). Jei!

Så småningom får jag lite panik - jag ska börja med första praktiken redan imorgon! Och fast jag hämtade flera böcker till biblioteken efter tenttillfällena så var jag tvungen att söka efter många andra tex.för inre medicin och kirurgi.

Egentligen är situation inte alls farlig, tvärtom. Tills nu har jag först den teoretiska substansen som Novias utbildning har gett mig, men snart lär jag att förena det teoretiska med det praktiska! Det följande har jag lärt mig från Lena Wiklund bok Vårdvetenskap i klinisk praxis (2003).

Genom att läsa teorier bakom praktiskt handlande får man professionell substans som svarar på frågan varför och i vilken ordning man ska gå till väga i en viss situation. Man får också ett solidare argument för sitt handlande i framtiden. När man känner till teorin, blir man också självsäkrare i praktiken. Inom vården är teori och praxis starkt förenade. Vårdaren ska behärska båda för att kunna ge god vård.

Att kunna ge god omvårdnad kräver både praktiskt och teoretiskt kunnande.  Man kan aldrig behärska allt. Det är viktigt för patienten, att vårdaren inte känner obehag för fysisk beröring i en vårdsituation. Vårdaren ska till exempel klara av att förklara vad som kommer att ske och varför. Patienten ifråga ska uppleva att han/hon blir sedd, hörd och behandlad som människa. Känsla av egenvärde är för sjuka av stor betydelse, speciellt om man inte själv kan klara av sina grundbehov längre. 

Inlärningsprocesserna i den praktiska och i den teoretiska stöder varandra. När man från början vänjer sig att förena teori och praxis blir det rätt från början och man kan kanske undvika onödiga handgrepp. Teorierna borde alltid fungera som stödmaterial, som man kan ta hjälp av då man inte vet hur man ska fortsätta i en enskild problemsituation.

I vårdvetenskapen definieras vårdvetenskapliga begrepp som hälsa, lidande, människobild inom vården, vårdprocessen, etik och evidens och därmed får man svar hur god vård förverkligas i praxis. Människan är en enhet av kropp och själ och är i kontinuerlig interaktion med sin omgivning. Både hälsa och lidande påverkas av helhetsupplevelsen och det måste man kunna ta i akt när man planerar och tar hand om patienten; annars blir vården inte effektiv.